Свето Писмо Старога и Новога Завјета – Библија

Свети Архијерејски Синод СПЦ

 

Садржај и скраћенице назива књигa Светога Писма 

Књиге Старога Завјета

Законске књиге:
1 Мој – Прва књига Мојсијева, 50 глава
2 Мој – Друга књига Мојсијева, 40 глава
3 Мој – Трећа књига Мојсијева, 27 глава
4 Мој – Четврта књига Мојсијева, 36 глава
5 Мој – Пета књига Мојсијева, 34 главе

Историјске књиге:
ИНав – Књига Исуса Навина, 24 главе
Суд – Књига о судијама, 21 глава
Рута – Књига о Рути, 4 главе
1 Сам – Прва књига Самуилова, 31 глава
2 Сам – Друга књига Самуилова, 24 главе
1 цар – Прва књига о царевима, 22 главе
2 цар – Друга књига о царевима, 25 глава
1 дн – Прва књига дневника, 29 главa
2 дн – Друга књига дневника, 36 глава
1 Језд – Прва књига Јездрина, 10 глава
Нем – Књига Немијина, 13 глава
Јест – Књига о Јестири, 10 глава

Поучне књиге:
Јов – Књига о Јову, 42 главе
Пс – Псалми Давидови, 150 псалама
ПрС – Приче Соломонове, 31 глава
Проп – Књига проповједникова, 12 глава
Пп – Пјесма над пјесмама, 8 глава

Пророчке књиге великих пророка:
Ис – Књига пророка Исаије, 66 глава
Јер – Књига пророка Јеремије, 52 главе
ПлЈ – Плач Јеремијин, 5 глава
Јез – Књига пророка Језекиља, 48 глава
Дан – Књига пророка Данила, 14 глава

Пророчке књиге малих пророка:
Ос – Књига пророка Осије, 14 глава
Јл – Књига пророка Јоила, 3 главе
Ам – Књига пророка Амоса, 9 глава
Авд – Књига пророка Авдије, 1 глава
Јона – Књига пророка Јоне, 4 главе
Мих – Књига пророка Михеја, 7 глава
Нм – Књига пророка Наума, 3 главе
Авак – Књига пророка Авакума, 3 главе
Соф – Књига пророка Софоније, 3 главе
Аг – Књига пророка Агеја, 2 главе
Зах – Књига пророка Захарије, 14глава
Мал – Књига пророка Малахије, 4 главе

Девтероканонске књиге:
2 Језд – Друга књига Јездрина, 9 глава
Тов – Књига о Товиту, 14 глава
Јдт – Књига о Јудити, 16 глава
ПремС – Премудрости Соломонове, 19 глава
Сирах – Премудрости Исуса сина Сирахова, 51 глава
ПослЈ – Посланица Јеремијина, 1 глава
Вар – Књига пророка Варуха, 5 глава
1 Мак – Прва књига Макавејска, 16 глава
2 Мак – Друга књига Макавејска, 15 глава
3 Мак – Трећа књига Макавејска, 7 глава
4 Мак – Четврта књига Макавејска, 18 глава

Додаци девтероканонском корпусу

 

Књиге Новога Завјета

Законске књиге (Свето Јеванђеље):
Мт – Свето Јеванђеље од Матеја, 28 глава
Мк – Свето Јеванђеље од Марка, 16 глава
Лк – Свето Јеванђеље од Луке, 24 главе
Јн – Свето Јеванђеље од Јована, 21 глава

Историјска књига:
Дап – Дјела Светих апостола, 28 глава

Поучне књиге (посланице Светог Апостола Павла):
Рим – Посланица Св. апостола Павла Римљанина, 16 глава
1 Кор – Прва посланица Св. апостола Павла Коринћанима, 16 глава
2 Кор – Друга посланица Св. апостола Павла Коринћанима, 13 глава
Гал – Посланица Св. апостола Павла Галатима, 6 глава
Еф – Посланица Св. апостола Павла Ефесцима, 6 глава
Флп – Посланица Св. апостола Павла Филипљанима, 4 главе
Кол – Посланица Св. апостола Павла Колошанима, 4 главе
1 Сол – Прва посланица Св. апостола Павла Солуњанима, 5 глава
2 Сол – Друга посланица Св. апостола Павла Солуњанима, 3 главе
1 Тим – Прва посланица Св. апостола Павла Тимотеју, 6 глава
2 Тим – Друга посланица Св. апостола Павла Тимотеју, 4 главе
Тит – Посланица Св. апостола Павла Титу, 3 главе
Флм – Посланица Св. апостола Павла Филимону, 1 глава
Јев – Посланица Св. апостола Павла Јеврејима, 13 глава

Поучне књиге (саборне посланице):
Јак – Саборна посланица Св. апостола Јакова, 5 глава
1 Пет – Прва саборна посланица Св. апостола Петра, 5 глава
2 Пет – Друга саборна посланица Св. апостола Петра, 3 главе
1 Јн – Прва саборна посланица Св. апостола Јована Богослова, 5 глава
2 Јн – Друга саборна посланица Св. апостола Јована Богослова, 1 глава
3 Јн – Трећа саборна посланица Св. апостола Јована Богослова, 1 глава
Јуд – Саборна посланица Св. апостола Јуде (Јаковљевог), 1 глава

Пророчка књига:
Отк – Откривење Светога Јована Богослова, 22 глав