Псалам 150.

[ Алилуја. ]

1. ХВАЛИТЕ Бога у светима Његовим, хвалите Га у тврђи силе Његове.

2. Хвалите Га за многе моћи Његове, хвалите Га по мноштву величанства Његовог.

3. Хвалите Га уз глас трубни, хвалите Га уз псалтир и гусле.

4. Хвалите Га уз бубањ и у хору, хвалите Га уз жице и органе.

5. Хвалите Га уз јасне кимвале, хвалите Га уз кимвале с поклицима.

6. Све што дише нека хвали Господа. Алилуја.