Иконологија

ИКОНОЛОГИЈА, дисциплина историје уметности; за разлику од иконографије и њеног дескриптивног метода, проучава целокупни садржај и смисао једног дела као уметничког комплекса, с истраживањем значења појединих приказа и разлога њиховог настанка - у првој линији као метода тумачења (ерминевтика). Утемељивач је А. Варбург, а међу најистакнутијим иконолозима су Зедлмајер и Е. Пановски.