Благовољење

БЛАГОВОЉЕЊЕ (грч: ευδοκία), блага воља, добра воља, доброта (Мт 11,26); благоволети (грч: εϋδοκέω), бити коме наклоњен у вољи (Мк 1,11), приволети (1 Кор 7,12); више волети (2 Кор 5,8); указати милост, смиловати се; чинити добро; марити за нешто.